Varroa-miden er biernes og derved biavlerens fjende nummer et.

 • Varroaen er en ca. 1,6 x 1,4 mm stor mide der snylter både på de voksne bier og ynglen.
   
 • Varroa kan slår bifamilien ihjel i løbet af 3-5 år, hvis der ikke foretages en effektiv bekæmpelse.
   
 • Varroa-miden er udbredt i hele Danmark.
   
 • Varroaen er tæt knyttet til bier og kan kun formere sig bag den forseglede yngel i bifamilien. Dens formeringsevne er stor, hvilket betyder, at bifamilien bryder sammen, når antallet af mider når op mellem 1.000 - 5.000 mider.
   
 • Varroa-miden SKAL bekæmpes, hvilket både kan ske kemisk med pesticider eller biologisk med naturlige stoffer som myresyre, oxalsyre og sukkervand.
   

Jeg bruger selvfølgelig biologisk bekæmpelse.


    Mider på en larve

    Mide på en bi

    - og her er den så!

Jeg bekæmper Varroa i to tempi.

 • Efter jeg har taget alt den sidste honning fra, lægger jeg en klud eller en kræmerplade med myresyre ned oven på tavlerammerne i bistadet og lader den ligge i 1 til 2 uger. Myresyren trænger helt ind igennem cellevægene og bekæmper også bider der er i cellerne sammen med larverne.
  Når jeg behandler lægger jeg en bundplade i stadet, så kan jeg efter behandlingen tælle hvor mange døde mider der er faldet ned.
   
 • I oktober/november behandler jeg bierne med en opløsning af Oxalsyre og en 50% sukkeropløsning der dryppes direkte ned på bierne. Når bierne kryber rundt i stadet bliver alle bier smurt ind i opløsningen og derved bliver alle berørt af behandlingen.
   
 • Hvis der ved midebekæmpelsen i det sene efterår falder rigtigt mange døde mider ned i bunden af stadet, gentager jeg oxalsyrebehandlingen i det meget tidlige forår.
   

    Det brune er mider

    Kræmerplade

    Oxalsyrebehandling